Новости

13:33

Державний комітет України із земельних ресурсів повідомляє про оприлюднення та запрошує до обговорення розробленого ним проекту стандарту "Класифікаці

Проект

 

СОУ ДКЗР 00032632-000:2010

 

 

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ.

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

ЗЕМЕЛЬ

 

 

СОУ ДКЗР 00032632-___:2010

  

Видання офіційне

 

Київ – 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

1. РОЗРОБЛЕНО: Державним комітетом України із земельних ресурсів (Держкомземом)

ВНЕСЕНО: Департамент державного земельного кадастру

 

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держкомзему від ___ ______________ 2010___ р. № __________

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

 

4 ЗАРЕЄСТРОВАНО: ДП «УкрНДНЦ» № ______ від ____ ___________ 2010р.

  

Право власності на цей документ належить Держкомзему. Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати цей документ повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу Держкомзему заборонено. Стосовно врегулювання власності треба звертатись до Держкомзему

 

 

 

ЗМІСТ

                                                                                                                                                               

Вступ

1. СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ…………………………….…………..1

2. НОРМАТИВНІ  ПОСИЛАННЯ……………………………..……….…...2

3. ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ…………………………………….….…………….….…...2

4. Класифікація видів цільового призначення земель (КВЦПЗ):………………………………….……………….….…5

4.1  Секція А   Землі сільськогосподарського призначення...5

4.2  Секція В Землі житлової та громадської забудови…...5

4.3  Секція С Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення…………….…….......7

4.4  Секція D Землі оздоровчого призначення….…………....8

4.5  Секція Е Землі рекреаційного призначення……...….…..8

4.6  Секція G Землі історико-культурного призначення…...8

4.7  Секція Н Землі лісогосподарського призначення....….....8

4.8  Секція І Землі водного фонду………...…………….…....9

4.9 Секція J Землі промисловості, транспорту, зв'язку енергетики, оборони та іншого призначення…...….....9

4.10 Секція К Землі запасу, резервного фонду та загального користування………..……………………………...….13

 

 

 

 

 

ВСТУП

Класифікація видів цільового призначення земель (КВЦПЗ) є складовою частиною державної системи класифікації і кодування техніко-економічної та соціальної інформації.

КВЦПЗ призначено для використання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами Держкомзему, міністерствами, відомствами, організаціями, підприємствами, установами, громадянами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНДАРТ ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ ІЗ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

 

 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ ЦІЛЬОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬ

 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ видов ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ

 

CLASSIFACATION  OF ABSOLUTE APPOINTMENT OF LAND

 

 

Чинний від 2010---

 

 

 

    1 СФЕРА  ЗАСТОСУВАННЯ

 

 

Впровадження та використання КВЦПЗ забезпечує умови для вирішення таких завдань:

-         підготовку технічної документації при розробці проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, складання державних актів на право власності на земельну ділянку та право постійного користування земельною ділянкою громадян, підприємств, установ і організацій. 

-         ведення реєстрації земельних ділянок і прав на них;

-         ведення обліку земель та звітності з земельних ресурсів;

-         застосування єдиної термінології та визначень при веденні державного земельного кадастру, тощо.

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи :

Земельний кодекс України

 

Закон України “ Про землеустрій

 

Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2005 (наказ Держспоживстандарту України від 26.12.2005 № 375)

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 вересня 2009 року № 1021 “Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі“.

 

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

 

ДСТУ 1.1:2001 Національна стандартизація. Стандартизація та суміжні види діяльності. Терміни та визначення основних понять

 

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

 

СОУ ДКЗР 00032632-001: 2009 Правила розроблення нормативних документів, побудови, викладання, оформлення, та вимоги до змісту нормативних документів. Основні положення

 

 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

 

Для опису земельного фонду КВЦПЗ побудовано так, що виділені об’єкти охоплюють всі категорії земель, на які поділені землі країни, які розширено на 17 основних Класифікаційних угрупувань видів цільового призначення земель, а також виділені окремою групою землі запасу, резервного фонду та загального користування перелік, яких наводиться нижче:

1. Землі сільськогосподарського призначення

2. Землі житлової забудови

3. Землі громадської забудови

4. Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

5. Землі оздоровчого призначення

6. Землі рекреаційного призначення

7. Землі історико-культурного призначення

8. Землі для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

9. Землі для ведення водного господарства

10. Землі добувної промисловості

11. Землі переробної промисловості

12. Землі діяльності  транспорту

13. Землі пошти та зв'язку

14. Землі енергетичної системи

15. Землі оборони

16. Землі виробництва та розподілення газу і води

17. Землі будівництва

18. Землі запасу, резервного фонду та загального користування

Класифікаційні угрупування видів цільового призначення земель складаються із 102 класифікаційних об’єктів.

За структурою Класифікація складається з двох блоків: ідентифікації та назви. Блок ідентифікації має ієрархічну систему класифікації і систему кодування із застосуванням літерно-цифрового коду.

КВЦПЗ зіставлена з Класифікацією видів економічної діяльності на рівні розділів, що дає змогу використовувати її для цілей міжвідомчого застосування і бути інтегрованою в державну і міжнародну систему техніко-економічної та соціальної інформації.

Для виділення в розширеному вигляді категорій земель за класифікаційними угрупуваннями, яким належать об’єкти класифікації, введені "Секції", які позначаються прописними літерами латинської абетки. Для глибшої деталізації класифікаційних угрупувань введені "Розділи" та "Підрозділи", які позначаються цифровими кодами.

Загальне кодове позначання об’єктів КВЦПЗ має такий вигляд:

Y.ХХ.ХХ,

де Yсекція (від А до К)

ХХ розділ

ХХХ - підрозділ

Приклад: В.02.01

де ВсекціяЗемлі житлової та громадської забудови

 02 – розділЗемлі житлової забудови”;

 02.01 - підрозділ “Будівництво та обслуговування житлового будинку, господарських будівель (присадибні ділянки)”.

Рівень підрозділу має значення від “00” до “NM” (де NM цілі числа від 1 до 9). Значення “0” надається підрозділу у разі відсутності розширення розділу. Значення від “1” до “n” надається підрозділу у разі деталізації розділу.

  

4 Класифікація видів

цільового призначення земель (КВЦПЗ)

 

Код КВЦПЗ

Назва

Код розділу згідно КВЕД

Розділ

Під­розділ

Секція А

01

 

Землі сільськогосподарського призначення

Землі сільськогосподарського призначення

 

 

01

 

01.01

Ведення товарного сільськогосподарського виробництва

 

01.02

Ведення фермерського господарства

 

01.03

Ведення особистого селянського господарства

 

01.04

Ведення підсобного сільського господарства

 

01.05

Індивідуального садівництва

 

01.06

Колективного садівництва

 

01.07

Городництва

 

01.08

Сінокосіння і випасання худоби

 

01.09

Науково-дослідних і навчальних цілей

 

01.10

Пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

 

01.11

Ведення рибного господарства

 

01.12

Іншого сільськогосподарського призначення.

 

Секція В

 

Землі житлової та громадської забудови

 

02

 

Землі житлової забудови

 

 

02.01

Будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель (присадибна ділянка)

 

 

02.02

Житлово-будівельних(житлових) кооперативів

 

 

02.03

Багатоквартирних житлових будинків

 

 

02.04

Індивідуального гаражного будівництва

 

 

02.05

Гаражно-будівельних кооперативів

 

 

02.06

Іншої житлової забудови

 

03

 

Землі громадської забудови

 

 

03.01

Державного управління

75

 

03.02

Освіти

80

 

03.03

Охорони здоров'я та надання соціальної допомоги

85

 

03.04

Діяльності громадських організацій

91

 

03.05

Діяльності у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг

92

 

03.06

Діяльності екстериторіальних організацій

99

 

03.07

Торгівлі автомобілями та мотоциклами, їх технічне обслуговування та ремонт

50

 

03.08

Оптової торгівлі і посередництва в оптовій торгівлі

51

 

03.09

Роздрібної торгівлі; ремонту побутових виробів та предметів особистого вжитку

52

 

03.10

Діяльності готелів та ресторанів

55

 

03.11

Грошового та фінансового посередництва

65

 

03.12

Страхування

66

 

03.13

Допоміжної послуги у сфері фінансового посередництва та страхування

67

 

03.14

Операцій з нерухомим майном

70

 

03.15

Оренди машин та устаткування; прокату побутових виробів і предметів особистого вжитку

71

 

03.16

Діяльності у сфері інформатизації

72

 

03.17

Досліджень і розробки

73

 

03.18

Діяльності у сферах права, бухгалтерського обліку, інжинірингу; надання послуг підприємцям

74

 

03.19

Санітарних послуг, прибирання сміття та знищення відходів

90

 

03.20

Надання індивідуальних послуг

93

 

03.21

Діяльності домашніх господарств як роботодавців для  домашньої прислуги

95

 

03.22

Діяльності домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання

96

 

03.23

Діяльності домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання

97

Секція С

 

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

 

04

 

Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

 

 

04.01

Природно-заповідної діяльності

 

 

04.02

Природоохоронних цілей

 

Секція D

 

Землі оздоровчого призначення

 

05

05.01

Оздоровчих цілей

 

 

05.02

Курортів

 

Секція Е

 

Землі рекреаційного призначення

 

06

 

Землі рекреаційного призначення

 

 

06.01

Рекреаційних цілей

 

 

06.02

Індивідуального дачного будівництва

 

 

06.03

Дачних кооперативів

 

Секція G

 

Землі історико-культурного призначення

 

07

07.00

Землі історико-культурного призначення

 

Секція Н

 

Землі лісогосподарського призначення

 

08

 

Землі для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг

02

 

08.01

Для ведення лісового господарства

 

 

08.02

Для будівництва та обслуговування господарських будівель і споруд, пов'язаних з веденням лісового господарства

 

 

08.03

Для розміщення лісомеліоративних станцій

 

 

08.04

Для ведення мисливського господарства

 

Секція І

 

Землі водного фонду

 

09

 

Землі для ведення водного господарства

 

 

09.01

Для ведення водного господарства

 

 

09.02

Для догляду та облаштування прибережних захисних смуг

 

 

09.03

Для догляду та  облаштування берегових смуг водних шляхів

 

 

09.04

Для будівництва та обслуговування гідротехнічних та водогосподарських споруд

 

Секція J

 

Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

 

10

 

Землі добувної промисловості

 

 

10.1

Добування вугілля, лігніту і торфу

10

 

10.2

Добування вуглеводнів та пов'язані з ним послуги

11

 

10.3

Добування уранової та торієвої руд

12

 

10.4

Добування металевих руд

13

 

10.5

Інших галузей добувної промисловості

14

11

 

Землі переробної промисловості

 

 

11.01

Виробництва харчових продуктів, напоїв

15

 

11.02

Виробництва тютюнових виробів

16

 

11.03

Текстильного виробництва

17

 

11.04

Виробництва одягу; виробництва хутра та виробів з хутра

18

 

11.05

Виробництва шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

19

 

11.06

Оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів

20

 

11.07

Виробництва паперової маси, паперу, картону та виробів з них

21

 

11.08

Видавничої та поліграфічної діяльності, тиражування записаних носіїв інформації

22

 

11.09

Виробництва коксу, продуктів нафтоперероблення та ядерних матеріалів

23

 

11.10

Хімічного виробництва

24

 

11.11

Виробництва гумових та пластмасових виробів

25

 

11.12

Виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції

26

 

11.13

Металургійного виробництва

27

 

11.14

Виробництва готових металевих виробів

28

 

11.15

Виробництва машин та устаткування

29

 

11.16

Виробництва офісного устаткування та електронно-обчислювальних машин

30

 

11.17

Виробництва електричних машин та устаткування

31

 

11.18

Виробництва апаратури для радіо, телебачення та зв'язку

32

 

11.19

Виробництва медичної техніки, вимірювальних засобів, оптичних приладів та устаткування, годинників

33

 

11.20

Виробництва автомобілів, причепів та напівпричепів

34

 

11.21

Виробництва інших транспортних засобів

35

 

11.22

Виробництва меблів; виробництва іншої продукції

36

 

11.23

Оброблення відходів

37

 

11.24

Інших галузей переробної промисловості

 

12

 

Землі діяльності транспорту

 

 

12.01

Діяльності залізничного транспорту

60

 

12.02

Діяльності морського транспорту

61

 

12.03

Діяльності річкового транспорту

61

 

12.04

Діяльності автомобільного транспорту та дорожнього господарства

60

 

12.05

Діяльності авіаційного транспорту

62

 

12.06

Діяльності трубопровідного транспорту

60

 

12.07

Діяльності міського електротранспорту

60

 

12.08

Додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

63

 

12.09

Діяльність іншого наземного транспорту

60

13

 

Землі пошти та зв’язку

 

 

13.00

Діяльність пошти та зв'язку

64

14

 

Землі енергетичної системи

 

 

14.00

Виробництво та розподілення електроенергії

40

15

 

15.00

Землі оборони

Діяльність у сфері оборони

 

75

16

 

Землі виробництва та розподілення газу і води

 

 

16.01

Виробництва та розподілення газу

40

 

16.02

Постачання пари та гарячої води

40

 

16.03

Збирання, очищення та розподілення води

41

17

 

Землі будівництва

45

 

17.00

Будівництво

 

Секція К

 

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

 

18

 

Землі запасу, резервного фонду та загального користування

 

 

18.01

Запасу

 

 

18.02

Резервного фонду

 

 

18.03

Загального користування

 

 

 

 

 

Код УКНД___________

 Ключові слова: види цільового призначення земель, категорії земель, класифікаційні об’єкти, КВЕД.

  

Керівник розробки

директор департаменту ДЗК                                                                  І.В. Славін

  

Відповідальний виконавець

заст. нач. управління                                                                        М.М. Паночко

  

Виконавці :                                                                                   Н.А Кожуховська

  

                                                                                                          О.В. Кравченко

 

Консультанти :

 Заступник голови Держкомзему                                                       М.В. Бєльчик

 Директор департаменту земель

несільськогосподарського призначення

та землеустрою територій                                                      О.В. Краснолуцький

 

 

Погода в Хмельницком

© HMZEMRES

Сделать бесплатный сайт с uCoz